ایجاد نخسیتن جمنازیوم ورزشی بانوان در سرپل

Bawar Media CenterFebruary 24, 2021298
282_Sarepul

نخستین جمنازیوم ورزشی ویژۀ بانوان در سرپل به بهره برداری سپرده شد.
ثمرالدین فضلی، رئیس کمیته المپیک سرپل، می‌گوید که این جمنازیوم به هزینۀ نزدیک به ۵۰ میلیون و سه‌صد‌هزار افغانی از سوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری کشور در مساحت یک جریب زمین اعمار شده که دارای ۱۶ تشناب و دیگر ملحقات ضروری بوده و ظرفیت گنجایش ۱۵۰۰ تماشاچی را دارد.
قربان‌مراد مراد، والی سرپل، که در مراسم افتتاح این پروژه حضور داشت، ضمن قدردانی از این اقدام دولت مرکزی گفت که یازده پروژۀ بزرگ عام‌المنفعه توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری در این ولایت تحت کار می‌باشد.
تعدادی از بانوان ورزشکار در سرپل ضمن خرسندی شان از اعمار این جمنازیوم گفتند که قبل از این آنان تمرینات شان را در خانه و یا هم در باشگاه‌های خصوصی با پرداخت هزینه انجام می‌داند، اما حالا با اعمار این جمنازیوم مشکل شان حل شده است.
این درحالی‌ست که چندی قبل نیز یک باب صالون فاتحه‌خوانی از طریق اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری کشور در این ولایت اعمار و مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود.
خبرنگار: محمدیونس نعیمی