نزدیک به ۵۰ زن آموزش پروسس میوه‌جات و سبزیجات را در بلخ فرا گرفتند

Bawar Media CenterMarch 4, 2021192
290_balkh

محمدسالم ساعی رئیس زراعت بلخ می‌گوید به همکاری دفتر «جی‌آی‌زید» پروسس میوه‌جات و سبزیجات را برای ۴۵ زن از ولسوالی‌های نهرشاهی، دهدای و خُلم به مدت سه‌روز آموزش دادند که هم اکنون تولیدات شان را به نمایش گذاشته اند.
به گفتۀ وی، زنان پس از فراگیری آموزش در بخش‌های تولید و پروسس میوه و سبزی می‌توانند تولیدات شان را به شکل معیاری بسته‌بندی نموده و به بازار عرضه نمایند و در عین حال می‌توانند در سطح ولسوالی‌های شان دیگر زنان را نیز آموزش دهند تا وضعیت اقتصادی شان بهبود یابد.
در همین حال، زنانی که آموزش تهیه و بسته‌بندی آچار، چدنی و مربا را به شکل معیاری فراگرفته‌اند می‌گویند که آماده‌ی کار هستند و می‌خواهند که تولیدات داشته و به بازار عرضه نمایند و از سوی دیگر می‌توانند با تولیدات خارجی رقابت کنند، اما از نبود امکانات رنج می‌بردند و خواهان همکاری حکومت هستند.
شایان ذکر است که به گفتۀ رئیس زراعت بلخ همه ساله بیش از ۳ هزار خانم را تحت آموزش قرار می‌دهند که بیش از ۲ هزار آن مصروف تولید آچار و چدنی هستند که از این میان ۵۰۰ تن شان فرآورده‌های شان را به مارکیت عرضه می‌کنند.
خبرنگار: مهناز موزون