مساعدت نقدی برای ۷۵۰ خانواده بی‌جا‌شدۀ داخلی در سرپل

Bawar Media CenterMarch 6, 2021163
290_sar

برای ۷۵۰ خانواده بی‌جا‌شده از اثر جنگ‌های اخیر در ولایت سرپل از سوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان کشور مساعدت نقدی می‌گردد.
عبدالاحمد اقبال، رئیس امور مهاجرین و عودت‌کنندگان ولایت سرپل، گفت که روند توزیع این مساعدت در مرکز ولایت آغاز شده که به هر خانواده مبلغ ۱۵هزار افغانی پول نقد توزیع می‌گردد.
عبدالملک عظیمی، معاون مقام ولایت سرپل، که در مراسم آغاز توزیع این مساعدت حضور داشت ضمن قدردانی از این اقدام وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان کشور، از دیگر نهاد‌های مددرسان ملی و بین‌المللی نیز خواست تا این بی‌جا شده‌ها را کمک نمایند.
شماری از بی‌جاشدگان نیز ضمن سپاس و قدردانی از این مساعدت وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان از دولت مرکزی می‌خواهند تا زمینۀ بازگشت دوباره آنان را به خانه‌های شان مساعد سازد.
این درحالی‌ست که چندی قبل نیز مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان سرپل از مساعدت‌های غذایی و غیرغذایی برای بیش از ۵۰۰ خانواده بی‌جاشدۀ داخلی در این ولایت خبر داده بودند.
خبرنگار: محمدیونس نعیمی