گرامی‌داشت از هشتم مارچ در کمیسیون حقوق بشر شمال

Bawar Media CenterMarch 7, 2021390
293_Balkh

کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال در مزارشریف هشتم مارچ روز همبستگی زنان را با حضور زنان شاغل تجلیل نمود.
سکینه ناصر کارمند بررسی شکایات کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید با این که برنامه‌هایی زیادی در راستای آگاهی‌دهی از حقوق زنان در کشور راه‌اندازی می‌گردد، اما نظر به آمار خشونت‌ها نیاز بیشتر به همچو برنامه‌ها دیده می‌شود.
به گفتۀ وی در سال ۲۰۱۹ میلادی کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال در مزارشریف ۱۹۹ قضیه را به ثبت رسانده بود که ۴۴۵ مورد خشونت را نشان می‌داد، اما در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا مراجعه کمتر بوده و ۱۸۵ قضیه ثبت شده که ۳۰۱ مورد خشونت را نشان می‌دهد. به گفته بانو ناصر بیشتر این آمار خشونت‌هایی مانند لت‌و‌کوب، عدم پرداخت نفقه و اخراج از منزل بوده است.
در همین حال، شماری از زنان اشتراک‌کننده تجلیل از هشتم مارچ را سمبولیک دانسته می‌گویند تا کنون همه برنامه‌های روز زن به گونۀ سطحی برگزار شده و آنان تأکید می‌کنند که کارهای بنیادی جهت تحقیق پیرامون وضعیت زنان صورت گیرد و مطابق به یافته‌های تحقیق برای بهبود وضعیت زنان کار شود.
این درحالی‌ست که در برنامۀ تجلیل از هشتم مارچ با زنان شاغل، خبرنگاران زن و فعالین جامعه مدنی از افزایش ترورهای هدفمند نگرانی خود را ابراز داشتند.
خبرنگار: مهناز موزون