خودکفایی سی‌ در ‌صدی زنان در سرپل

Bawar Media CenterMarch 8, 2021311
295_Sarepul

شماری از فعالین زن و مسئولین امور در سرپل می‌گویند که به همکاری و حمایت مؤسسات و نهاد‌های حمایت‌کنندۀ زنان، بیشتر از سی درصد خانم‌ها در این ولایت خودکفا گردیده‌اند.
حکمت‌الله حیدری، معاون شبکه‌های جامعۀ مدنی در سرپل، می‌گوید که حدود ۱۰ نهاد اجتماعی در عرصۀ توانمندسازی زنان در این ولایت فعالیت دارند و این نهادها توانسته اند که زمینۀ اشتغال و تحصیل را برای خانم‌های این ولایت فراهم سازند.
شماری از فعالین زن در سرپل نیز با تائید گفته‌های آقای حیدری می‌گویند که در سال‌های پسین زنان توانسته‌اند از حقوق شان دفاع نموده و در عرصه‌های مختلف حضور داشته و همچنان صدای رسای دیگر زنان این ولایت باشند. آنان همچنان به ادامۀ حمایت نهادهای پشتیبان زنان در این ولایت تأکید دارند.
حمیده سادات، مدیر حقوق ریاست امور زنان سرپل، نیز به این باور است که خانم‌ها در این ولایت توانمندی کاری را در عرصه‌های مختلف دارند و از این طریق می‌توانند در حمایت اقتصادی از خانواده‌های شان نقش داشته باشند.
با این حال ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل، ضمن تقدیر از کار و فعالیت نهادهای حمایت‌کنندۀ زنان در سرپل وعده می‌دهد که حکومت محلی در تأمین امنیت و فراهم‌سازی زمینۀ فعالیت بیشتر برای زنان همکاری کنند.
این در حالی‌ست که شماری از زنان سرپل در محفل بزرگداشت از ۸ مارچ روز جهانی زن در سخنرانی‌های شان از حکوت محلی و دولت مرکزی خواستار حمایت بیشتر از زنان و فراهم‌سازی زمینۀ اشتغال برای دختر خانم‌های تحصیل‌یافته گردیدند.
خبرنگار: محمد‌یونس نعیمی