شکایت بانوان راننده از آزار و اذیت خیابانی در جوزجان

Bawar Media CenterMarch 8, 2021189
294_Jowzjan

شماری از بانوان راننده در شهر شبرغان از آزار و اذیت خیابانی شکایت دارند و می‌گویند از اینکه جواز رانندگی بدست آورده اند خوشحال‌اند اما از مزاحمت‌های بعضی از مردان ابراز نگرانی می‌کنند.
نگیتا یکی از بانوانی است که به تازگی جواز رانندگی خود را بدست آورده است. وی با ابراز نگرانی می‌گوید بسیاری از زنان بخاطر خیابان آزاری برخی از مردان حتی از رو آوردن به آموزش رانندگی خودداری می‌کنند.
در همین حال دوهم سارن عبدالبشیر فیضی، آمر تعلیم و تربیۀ مدیریت ترافیک فرماندهی پولیس جوزجان می‌گوید به دلیل این که رانندگی زنان در این ولایت یک امر تازه است واکنش‌هایی را در اجتماع در قبال دارد.
وی افزود با افرادی که باعث آزار و اذیت بانوان راننده می‌گردند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
این در حالیست که مسلمه عطایی، رئیس امور زنان ولایت جوزجان می‌گوید در حال حاضر ده درصد زنان در ولایت جوزجان رانندگی می‌کنند و تلاش‌ها برای آموزش و فراگیری زنان دیگر در بخش رانندگی ادامه دارد.
خبرنگار: فریده امینی نظری