پُررنگ بودن حضور زنان در صفوف پولیس ملی بغلان

Bawar Media CenterMarch 8, 2021194
296_Baghlan

فرمانده امنیۀ بغلان از افزایش حضور زنان در صفوف پولیس ملی این ولایت خبر داده می‌گوید که برای قشر اناث حتی زمینۀ اموزش نظامی در بیرون از کشور نیز میها است.
مل‌پاسوال ویس صمیمی، فرماندۀ امنیۀ ولایت بغلان، نقش پولیس اناث را در تأمین امنیت و رفع نیازمندی‌های موجود جامعه مؤثر خوانده می‌گوید که حضور زنان در صفوف پولیس بغلان افزایش یافته است.
وی افزود که منسوبین زن در تلاشی منازل و ایست‌های بازرسی نقش اساسی داشته و حضور آنان در صفوف پولیس به مشکلات سنتی جامعه نقطۀ پایان گذاشته است.
وی خدمت به وطن را دین هر افغان خوانده و از تمام خانواده‌ها می‌خواهد که به خاطر ادای دین وطنی شان دختران شان را جهت حل مشکلات موجود جامعه به صفوف پولیس ملی بفرستند.
شماری از زنان که در صفوف پولیس بغلان اجرای وظیفه می‌کنند، خدمت به وطن را برای خود و خانوادۀ شان افتخار می‌دانند.
آنان وظیفه پولیس را مقدس خوانده و یگانه دلیل پیوستن شان را به صفوف پولیس ملی خدمت به وطن و رسیده‌گی به مشکلات زنان عنوان می‌کنند.
دولت زمینه جلب و جذب را برای قشر اناث در صفوف قوای مسلح کشور بیشتر ساخته و برای آنان امتیازات بهتر را نیز در نظر گرفته و حتی زمینۀ تحصیل را برای شان در بیرون از کشور مهیا کرده است.