افتتاح نخستین رادیوی ترکمن‌های افغانستان در شهر شبرغان

Bawar Media CenterMarch 10, 2021306
300_jowzjan

نخستین رادیوی ترکمن‌های افغانستان به نام ترکمن اف‌ام عصر روز سه شنبه در شهر شبرغان آغاز به نشرات کرد.
محمدبشیر حکیمی، صاحب امتیاز این رادیو، هدف از ایجاد ترکمن‌ اف‌ام را رسانیدن صدای ملیت ترکمن به مسئولین عنوان نموده گفت که این رادیوی محلی برنامه‌هایش را سر از روز چهارشنبه روی موج ۹۲.۹ اف‌ام از شش صبح تا ده شب به زبان ترکمنی و سایر زبان‌های رسمی افغانستان ادامه می‌دهد.
سید احمدحسین احمدپور، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان، ضمن ابراز حمایت از این رادیو می‌گوید که فعالیت رسانه‌ها در توسعۀ اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم بااهمیت است.
به گفتۀ مسئولین در ولایت جوزجان، ۱۳ رادیوی محلی و چهار تلویزیون در این ولایت نشرات دارند.
خبرنگار: فریده امینی نظری

 

 

 

.