نگرانی از تخریب آبده‌های تاریخی در بلخ

Bawar Media CenterMarch 10, 2021261
302_balkh

مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می‌گویند، تهدیدات امنیتی در این ولایت سبب شده تا بیشتر آبده‌های تاریخی تخریب شوند و کاوش‌های غیرقانونی در این ساحات صورت گیرد.
مطیع‌الرحمن کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می‌گوید که از ۵۸ آبدۀ تاریخی در این ولایت، تنها ۲۵ آبده بازسازی شده است اما بیشتر این ساحات در حال تخریب هستند.
با این حال فرهنگیان در بلخ از بی‌توجهی حکومت برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی انتقاد نموده و بر تخصیص بودجه برای بازسازی آبده‌های تاریخی تأکید دارند.
تخریب مجسمۀ بودا در ولایت بامیان بیست سال قبل در ۲۰ حوت از سوی گروه طالبان سبب شد تا حکومت روزی را بنام روز ملی حفاظت از میراث‌های فرهنگی نام‌گذاری کند.
هم‌زمان با بزرگ‌داشت از این روز، مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گویند که با افزایش تهدیدات امنیتی، دسترسی آنان به ساحات باستانی دشوارتر شده است.
خبرنگار: مهناز موزون