آمادگی نیروهای امنیتی سمنگان برای تأمین امنیت سال نو

Bawar Media CenterMarch 13, 2021363
305_samangan2

پولیس سمنگان از اخذ تدابیر ویژۀ امنیتی به پیشواز سال ۱۴۰۰ در این ولایت خبر می‌دهد.
عبدالمنیر رحیمی سخنگوی قوماندانی امنیۀ سمنگان به باور می‌گوید که برای تأمین امنیت سال نو، تدابیر ویژۀ امنیتی از جمله ایجاد ایست‌های بازرسی در بخش‌های مرکزی سمنگان، تلاشی وسایط نقلیه به گونۀ دوامدار و امنیت شاهراه سمنگان – بلخ از برنامه‌هایی‌ست که در این روزها از سوی نیروهای امنیتی عملی می‌شود.
رحیمی می‌گوید، تأمین امنیت مکان‌های تفریحی در روزهای سال نو و سرکوب گروه‌های هراس‌افگن و اخلالگر به گونۀ جدی دنبال می‌شود.
سخنگوی قوماندانی امنیۀ سمنگان به شهروندان این ولایت اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی با تمام توان امنیت آنان را می‌گیرند و به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهند که دست به اخلالگری و اذیت مردم بزنند.
این در حالی‌ست که شهروندان سمنگان از تأمین امنیت و ایجاد ایست‌های بازرسی ابراز خرسندی کرده و از پولیس سمنگان می‌خواهد که پوشش امنیتی را در روزهای سال نو چشم‌گیر بسازد.
قوماندانی امنیۀ سمنگان در حالی از آمادگی امنیتی برای سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد که در جریان دو ماه پسین، نیروهای امنیتی در چارچوب میثاق امنیتی ده‌ها تن را به اتهام جرایم گوناگون بازداشت کرده اند.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی