افزایش روز افزون علاقه‌مندی زنان به ایجاد مراکز پروسس لبنیات در بدخشان

Bawar Media CenterMarch 14, 2021209
307_badakhshan

مسئولین ریاست امور زنان بدخشان می‌گویند که میزان علاقه‌مندی زنان این ولایت به فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در زمینۀ پروسس لبنیات افزایش یافته و طی سال‌های اخیر چندین مرکز پروسس لبنیات توسط زنان با حمایت نهاهای حکومتی و غیرحکومتی در بدخشان ایجاد شده است.
آلینا غیاثی، رئیس امور زنان بدخشان می‌گوید که هم‌اکنون ۱۰ مرکز پروسس لبنیات به هم‌کاری نهادهای کمک کننده در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و دو ولسوالی دیگر ایجاد شده که در هر یک از این مراکز صد تن از زنان مشغول کار اند.
آمنه رحیمی، مسئول کارخانۀ تولید لبنیات «صفا» که با ایجاد یک مرکز پروسس لبنیات برای شماری زیادی از بانوان زمینۀ کار فراهم نموده می‌گوید که ۱۰۰ تن از زنان در این کارخانه مصروف کار اند و به گونۀ نوبتی هر روز ۱۵ تن از زنان در این کارخانه کار می‌کنند.
مسئولین ادارۀ زراعت بدخشان می‌گویند که در نظر دارند برنامه‌های آموزشی را به هدف بلند بردن ظرفیت مالدارن، ایجاد فضای کاری مصئون، بازار مطمین برای فروش فراورده‌های لبنی زنان و تقویت مراکز تولید لبنیات عملی نمایند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون