اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی برای تجلیل از نوروز در جوزجان

Bawar Media CenterMarch 15, 2021269
309_Jawezjan

مسئولین محلی جوزجان می‌گویند، برای تجلیل از نوروز ۱۴۰۰ و آغاز فصل بهار تدابیر ویژۀ امنیتی را روی دست گرفته اند.
عبدالواحد وجدان، قوماندان امنیه جوزجان، می‌گوید که آنان با هماهنگی نیروهای مشترک امنیتی شامل پولیس، اردو و امنیت ملی تدابیر ویژه‌ی برای تجلیل از جشن نوروز اتخاذ نموده و در تلاش هستند تا از بروز حادثات و خطرات احتمالی در این ولایت جلوگیری نمایند.
به گفتۀ وی، طی یک هفته گذشته توانسته اند چهار ماین را که مخالفین برای از بین بردن آرامش مردم در شاهراه شبرغان – بلخ، شبرغان – سرپل و شهر شبرغان جاسازی نموده بودند کشف و خنثی نمایند.
به گفتۀ قوماندان امنیه جوزجان، نیروهای امنیتی در چهار اطراف شهر شبرغان ایست‌های بازرسی ایجاد نموده، افراد و واسطه‌‌های نقلیه‌ای را که وارد شهر می‌شوند بازرسی می‌کنند.
آقای وجدان، به مردم اطمینان می‌دهد که مراسم جشن نوروز را به خوبی سپری نمایند و از آنان نیز ‌می‌خواهد تا در صورت مشاهدۀ افراد و اشیای مشکوک پولیس این ولایت را در جریان قرار دهند و نقش خود را در تأمین امنیت ادا نمایند.
خبرنگار: فریده امینی نظری