برگزاری میله گل بادام در سمنگان

Bawar Media CenterMarch 15, 2021402
310_Samangan

میله گل بادام صبح امروز از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان با اشتراک مسئولین محلی، شاعران، نویسندگان، استادان و جوانان برگزار شد.
عزیزالرحمن قطره رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان می‌گوید، از این که سمنگان از تولیدکنندگان بزرگ بادام به شمار می‌رود، ریاست اطلاعات و فرهنگ همه ساله این روز را با سرودن شعر گرامی می‌دارد.
آقای قطره می‌گوید، در این برنامه شعرا، نویسندگان و اساتید دانشگاه شعرها و طرح‌های ادبی شان را در مورد بزرگداشت از این روز ایراد کردند.
در همین حال محمد داوود کلکانی، والی سمنگان، که در این برنامه سخن‌رانی می‌کرد گفت، سمنگان در سطح کشور در تولید بادام جایگاه ویژه‌ی دارد. وی در بخشی از سخنانش اضافه کرد که وی همواره به برنامه‌های فرهنگی ارج‌ گذاشته و در نظر دارد که این بخش‌ها بیشتر رشد کند.
قابل ذکر است که ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان میله گل بادام را از چند سال بدینسو تجلیل می‌کند.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی