تشدید تدابیر امنیتی نوروز در بدخشان

Bawar Media CenterMarch 16, 2021145
314_Badkhshan

مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند که تدابیر ویژۀ امنیتی را جهت تأمین امنیت روزهای نوروز در هماهنگی با نیروهای ارتش ملی، امنیت ملی و پولیس ملی در مرکز و تمام ولسوالی‌های بدخشان روی دست گرفته‌اند تا مردم بتوانند با خاطر آرام به گرامی‌داشت از نوروز و مناسبت‌های آن بپردازند.
جنرال محمد‌صادق مرادی، فرمانده پولیس بدخشان، گفت که آنان افزون بر ایجاد ایست‌های بازرسی در دروازه‌های ورودی محدودیت‌های را در نقاط مزدحم شهر و مکان‌های اجرای مراسم نوروزی وضع کرده‌اند تا از بروز رویدادهای احتمالی جلوگیری کنند.
از سوی هم فرمانده پولیس بدخشان به مردم اطمنان می‌دهد که تمام تدابیر از قبل برای تأمین امنیت روزهای نوروز گرفته شده و مردم باید با خاطر آرام دور از به اجرای مراسم نو روزی شان بپردازند.
اقای مرادی، از مردم خواست که برای تأمین امنیت هرچه ببیشتر و بهتر روزهای سال خورشیدی با نیروهای امنیتی هم‌کاری جدی داشته باشند و از رویدادهای مشکوک به نیروهای امنیتی اطلاع دهند.
مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند، انتظار دارند که در پی جدیت و تلاش نیروهای دفاعی و امنیتی و هم‌کاری با مردم بتوانند امنیت روزهای نوروز را به گونۀ بهتر تأمین نمایند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون