چهارهزار دهقان در فاریاب از مساعدت نقدی مستفید شدند

Bawar Media CenterMarch 25, 2021299
318_Faryab

برای چهارهزار تن دهقان در ولایت فاریاب مبلغ ۲۰۰ هزار دالر امریکایی کمک نقدی توزیع شد.
این دهاقین از ولسوالی‌های پشتونکوت، المار، شیرین تگاب و دولت‌آباد این ولایت می‌باشند.
الحاح عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت فاریاب حین توزیع این کمک‌ها گفت، مساعدت نقدیی که برای هر دهقان مبلغ ۳۸۵۰ افغانی معادل ۵۰ دالر امریکایی می‌باشد، از طریق سازمان غذایی جهان مساعدت شده است.
وی افزود که از جملۀ این تعداد دهاقین، برای دوهزاروچهارصد تن آنان قبلاً تخم‌های اصلاح شده‌ی بذری با دو نوع کود کیمیاوی نیز توزیع گردیده بود.
در همین حال، مستفید شوندگان با ابراز نگرانی از تهدیدات خشکسالی، می‌خواهند تا حکومت و نهاد‌های مددرسان دیگر نیز آنان را کمک نمایند.
خبرنگار: احمدجاوید بیدار