فراغت ۷۲ تن از بانوان از یک دوره آموزشی در جوزجان

Bawar Media CenterApril 7, 2021159
330_Jawezjan

هفتادودو تن از بانوان در ولایت جوزجان پس از ۹ ماه آموزش‌‎، روز چهارشنبه فارغ و وسایل کار دریافت کردند.
انجنیر امان‌الله امین مسئول ولایتی دفتر اکتید در جوزجان می‌گوید، بیشتر این بانوان از قرا و قصبات شهر شبرغان و ولسوالی‌های این ولایت هستند که طی ۹ ماه در بخش‌های موبائل‌سازی، بیک‌دوزی، آرایشگری و عکاسی آمورزش دیده اند.
او هدف از راه‌اندازی این برنامه‌های آموزشی را توانمندسازی و خودکفایی بانوان در این ولایت عنوان کرد.
بانوانی که امروز از بخش‌های یادشده سند فراغت بدست آورده اند می‌گویند، راه‌اندازی همچو برنامه‌ها برای رشد اقتصاد و توانمند سازی آنان خیلی موثر بوده و آنان می‌خواهند تا در آینده نیز برنامه‌هایی برای بانوان بی‌بضاعت در این ولایت برگزار گردد.
قابل ذکر است که در جورجان ۶۰۰ جوان دیگر نیز در کورس‌های آموزش کمپیوتر، انگلیسی و ریاضیات مصروف هستند.
خبرنگار: فریده امینی نظری