افتتاح انجمن علمی‌، ادبی و فرهنگی در سکتور معارف سرپل

Bawar Media CenterApril 11, 2021225
332_Sarepul

نهادی تحت نام انجمن علمی، ادبی و فرهنگی در سکتور معارف توسط معاون مقام ولایت سرپل صبح امروز افتتاح شد.
محمدخان بیک‌زاد رئیس معارف ولایت سرپل به باور گفت که هدف از ایجاد این انجمن شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان و رشد این استعداد‌ها در عرصه‌های نویسنده‌گی‌، شعر و ادب، خوش‌نویسی و رسامی در سطح این ولایت می‌باشد.
عبدالملک عظیمی معاون مقام ولایت سرپل که در محفل افتتاح این انجمن سخنرانی می‌کرد گفت، از این انجمن حمایت نموده و زمینۀ گسترش آن را در ولسوالی‌ها مساعد می‌سازد.
با این حال عنایت‌الله مصمم عضو شورای ولایتی سرپل به نماینده‌گی از مردم ضمن تقدیر از این ابتکار ریاست معارف از نهاد‌های اجتماعی خواست تا از این انجمن حمایت نمایند.
به گفتۀ رئیس معارف سرپل در این انجمن استادان ادبیات، مسئولین کمیتۀ فرهنگی مکاتب و دانش‌آموزان ممتاز عضویت حاصل نموده و تولیدات قلمی و هنری شان را ماهوار در مجلۀ معارف به نشر می‌رسانند.
خبرنگار: محمد‌یونس نعیمی