برگزاری نمایشگاه دفتر خاطرات قربانیان جنگ در بغلان

Bawar Media CenterApril 11, 2021204
334_Baghlan

نمایشگاه چهار روزۀ که تحت نام دفتر خاطرات قربانیان جنگ با اشتراک اعضای ده‌ها خانوادۀ متضرر از جنگ در شهر پلخمری برگزار شده بود، پیش از چاشت امروز به پایان رسید.
سلیم عضو سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان هدف از برگزاری این نمایشگاه را خواست قرباینان جنگ عنوان کرده گفت که در مدت چهار روز قربانیان جنگ خاطرات از جنگ و کشته شدن اعضای خانواده‌های شان را با اسناد و مدارک شریک ساختند.
وی افزود، یگانه خواست قربانیان جنگ تامین صلح در کشور بوده و طرف‌های درگیر باید به خواست آنان احترام گذاشته صلح کنند.
زهرا یک تن از بازماندگان قرباینان جنگ می‌گوید که هشت سال پیش از امروز پدرش را از دست داد و تنها تامین صلح در کشور می‌تواند زخم‌های وی را مرهم کند.
در این نمایشگاه، اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ با نصب تصاویر و نشانه‌هایی از نزدیکان شان که در جنگ‌های داخلی از بین رفته اند، از طرف‌های درگیر خواستند به توافق برسند و صلح کنند.