باشندگان مزارشریف افزایش بهای مواد خوراکی را نگران کننده می‌دانند

Bawar Media CenterApril 12, 2021392
338_Balkh

با اینکه همه ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ مواد خوراکی در بازار‌ها بلند می‌رود اما بگفتۀ باشندگان مزارشریف امسال بهای مواد خوراکی در این شهر بگونۀ بی‌سابقه افزایش یافته است.
آنان افزایش بهای مواد خوراکی را به نظارت نداشتن دولت بر بازارها پیوند داده می‌گویند، در این ماه فروشنده‌گان نباید انصاف را زیر پا بگذارند.
از سوی دیگر دکانداران می‌گویند که با فرارسیدن ماه رمضان تقاضای خرید مواد خوراکی بیشتر می‌شود و تاجران نیز با استفاده از فرصت نرخ مواد را افزایش می‌دهند.
آنان می‌افزایند در صورتی که مواد خوراکی را به قیمت بلند خریده باشند، مجبور می‌شوند آنرا به قیمت گزاف به فروش برسانند.
در همین حال خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید، بلند رفتن نرخ مواد خوراکی به ویژه روغن در بازارهای جهانی، پایین آمدن سطح اقتصاد مردم و نیز افزایش تقاضا برای خرید مواد خوراکی در ماه رمضان از عمده‌ترین عواملی اند که سبب افزایش بهای برخی از مواد خوراکی در ماه رمضان شده‌اند.
اما احمد توفیق امینی شهردار مزارشریف افزایش بهای مواد خوراکی در بازارهای این شهر را یک امر موقت می‌داند و از برنامۀ نظارت بر بازارهای شهر مزارشریف خبر می‌دهد.
گفتنیست که همه ساله با فرارسیدن ماه رمضان نرخ مواد خوراکی در بازارهای افغانستان بلند می‌رود.
خبرنگار: مهناز موزون