رکود صنعت دیگ‌ریزی در بدخشان

Bawar Media CenterApril 17, 2021674
339_Badkhshan

صنعت دیگ‌ریزی یکی از صنعت‌های قدیمی محلی در بدخشان است که روزگاری بازار خوبی داشت و صنعت‌گران از این طریق مخارج زندگی شان را تأمین می‌کردند اما این صنعت اکنون رونق پیشین‌اش را از دست داده و به رکود مواجه شده است.
عبدالروف رحیمی، مسئول یکی از کار خانه‌های صنعت دیگ‌ریزی در بدخشان می‌گوید که تولیدات آنان در قالب سنتی و قدیمی با ابزارهای ابتدایی، تولید می‌شود که در گذشته بازار خوبی داشت اما به گفتۀ او، پس از افزایش ظرف‌های چینی و پلاستیکی بازار ظروف نکلی و گِلیتی آنان شکسته است.
در این کارخانه‌ی کوچک شماری از کارگران با استفاده از وسایل بسیار ابتدایی چون قالب‌های گِلی، کورۀ آتش، چکش و سندان مصروف تهیۀ ظروف گِلیتی و نکلی اند.
بخش بزرگی از نیازمندی‌های مردم در زمینۀ دسترسی به ظروف غذاخوری چون دیگ، چای جوش، غوری و دیگر ظرف مورد نیاز مردم در گذشته‌ها از این کارخانه‌ تأمین می‌شد اما اکنون این کارخانه‌‌ی کوچک به استثنای آهن زمین شخم زدن به دلیل نبود بازار هیچ چیزی دیگری تولید نمی‌کند.
رحیمی، می‌افزاید که اگر این صنعت مورد حمایت قرار گیرد و برای تولیدات آنان بازاریابی شود می‌توانند افزون بر فراهم‌آوری فرصت کاری برای ده‌ها تن، زمینه‌های خوبی را برای توسعۀ اقتصاد محلی نیز فراهم نمایند.
با این حال مسئولین محلی بدخشان می‌گویند که آنان از چند سال بدین‌سو برنامۀ حمایت از صنایع محلی را در پلان انکشاف اقتصاد محلی گنجانیده اند و در تلاش اند که صنایع محلی را در این ولایت رشد و توسعه دهند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون