پولیس سرپل یازده‌صد کیلوگرام مواد مخدر را حریق نمود

Bawar Media CenterApril 17, 2021101
340_Sarepul

پولیس ملی در سرپل مقدار ۱۱۰۰ کیلوگرام مواد مخدر مختلف‌النوع را در حضور هیئت مؤظف مقام ولایت و رسانه‌ها قبل از ظهر امروز حریق نمود.
سمونوال شاه‌میرزا صوفی‌زاده، آمر امنیت فرماندهی پولیس سرپل به باور می‌گوید، این مقدار مواد مخدر که شامل تریاک، هروئین، شیشه، تابلیت «کا» و مشروبات الکولی می‌باشد طی یک سال گذشته از مربوطات این ولایت توسط منسوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی طی ۲۶ عملیات خاص کشف و ضبط گردیده بود.
به گفتۀ صوفی‌زاده، در پیوند به این قضایا ۲۷ تن بازداشت و به ارگان‌های عدلی و قضایی این ولایت معرفی گردیده اند.
این در حالی‌ست که سال قبل نیز پولیس ملی در سرپل از حریق بیش از ۱۵۰۰ کیلوگرام مواد مخدر مختلف‌النوع خبر داده بود.
خبرنگار: محمدیونس نعیمی