عواید شرکت افغان گاز جوزجان در سال ۱۴۰۰ به بیش از یک میلیارد افغانی خواهد رسید

Bawar Media CenterApril 21, 2021131
343_Jawzjan

عواید شرکت دولتی افغان گاز جوزجان بر مبنای پلان ترتیب‌یافته از هفت‌صد میلیون افغانی به یک میلیارد و یک‌صد و هفتادوپنج میلیون افغانی افزایش خواهد یافت.
انجنیرعبدالقیوم رئیس شرکت دولتی افغان گاز می‌گوید، افزایش عواید این اداره در حالی شامل پلان سال جدید شده که فروشات گاز به شرکت تولیدی برق بیات پاور و فابریکۀ کودوبرق مزارشریف ازدیاد یافته است.
وی افزود، در حال حاضر در یک شبانه‌روز از طریق دستگاه تجرید سلفر(پروسه جداسازی مواد مضره از گاز طبیعی) ششصد هزار مترمکعب گاز را برای مصرف فابریکۀ کودوبرق مزارشریف و توربین‌های گازی بیات پاور پروسس و آماده می‌سازند.
به گفتۀ وی، ریاست شرکت دولتی افغان گاز در حال حاضر از ۳۲ حلقه چاه از چهار معدن گازی باشیکورد، جرقدوق، شکرک و خواجه گوگردک گاز مورد نیازمستهلکین خود را تأمین می‌کند.
مسئولین می‌گویند که در سال روان یک دستگاه جدید تجرید سلفر در کنار دستگاه کنونی نصب و فعال می‌گردد که با نصب این دستگاه کار پروسس گاز در یک شبانه‌روز به دو میلیون مترمکعب خواهد رسید.
در اطراف شهر شبرغان هفتادوهفت حلقه چاه غیرفعال گاز موجود است و اکنون کارگران و انجنیران ریاست شرکت دولتی افغان گاز روی فعال‌سازی پنج حلقه چاه در ساحۀ خواجه گوگردک مصروف کار اند.
خبرنگار: فریده امینی نظری