بهبود مدیریت منابع آبی در پی افزایش نصب دستگاه‌های هایدرولوژی و فناوری‌ نوین در بدخشان

Bawar Media CenterApril 22, 20211006
344_Badkhshan

مسئولین حوزه‌های فرعی دریایی در بدخشان می‌گویند که آنان به تازگی ۵ دستگاه کیبلی را در کنار نزدیک به ۳۰ دستگاه برف‌سنج و آب‌سنج بالای دریای آمو و کوکچه در این ولایت نصب کرده‌اند تا میزان جریان آب و ظرفیت منابع آبی را مشخص نمایند.
به گفتۀ آنان، هشداردهی از کم‌آبی و پُرآبی برای کشاورزان، تنظیم امور کشاورزی بر اساس میزان جریان آب در سال، آمارگیری از منابع آبی جهت ساخت بندها و تشخیص حجم ذخیرۀ آب برای تولید انرژی از عمده‌ترین مواردی اند که با استفاده از این دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
انجینر مجیب قربانی، رئیس حوزۀ فرعی دریایی پنج بالایی اشکاشم در بدخشان می‌گوید که این دستگاه‌ها در امتداد آمو دریا از ولسوالی واخان این ولایت شروع و تا به ولسوالی‌های اشکاشم، شغنان، نسی، کوفاب و مایمی نصب شده‌ اند.
به گفتۀ قربانی، آمار گردآوری شده از طریق این دستگاه‌ها آنان را در جهت مدیریت منابع آبی برای بهبود امور کشاورزی، توسعه محیط زیست، احداث بندها و کانال‌ها و تحکیمات ساحلی کمک می‌کند.
رئیس حوزۀ فرعی دریایی پنج بالایی می‌افزاید که با نصب این فناوری نوین در حوزه‌های دریایی توانسته اند که مدیریت منابع آبی این ولایت را زیر کنترول گرفته و با تشخیص میزان جریان آب و منابع آبی با هشداردهی از وضعیت کم‌آبی و پُرآبی به کشاورزان طی چند سال به این‌طرف از زیان‌های احتمالی ناشی از خشک‌سالی و کم‌آبی جلوگیری نمایند.
مسئولین حوزه‌های دریایی می‌گویند، پس از ایجاد حوزه‌های فرعی دریایی پنج بالایی، کوکچه و پنج پاینی و نصب دستگاهای برف‌سنج و آب‌سنج در امتداد این دریاها مدیریت منابع آبی بهبود یافته و امور کشاورزی بر اساس میزان جریان آب و حجم ذخیره‌های آبی تنظیم گردیده است.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون