لاله‌زار سرپل؛ مشاعره‌ برای معرفی داشته‌های فرهنگی و صلح

Bawar Media CenterApril 24, 2021239
345_Sarepul

محفل مشاعره‌ی تحت نام «لاله‌زار سرپل» با اشتراک شعرا و نویسنده‌گان ولایت سرپل از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تدویر یافت.
بشیراحمد حقجو، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل، به باور گفت که هدف از تدویر این مشاعره معرفی داشته‌های فرهنگی این ولایت است که به استقبال و حمایت از پروسۀ صلح راه‌اندازی گردیده است.
عبدالملک عظیمی، معاون مقام ولایت سرپل، که در این محفل حضور داشت ضمن وعدۀ حمایت از شعرا و غنامندی فرهنگ این ولایت، به تداوم برگزاری همچو محافل فرهنگی و ادبی تأکید ورزید.
عنایت‌الله مصمم، عضو شورای ولایتی سرپل نیز ضمن تعریف و توصیف از شعرا، حکومت محلی را انتقاد نموده گفت که دولتمردان این قشر جامعه را حمایت نکرده و زمینه‌های مناسب را در غنامندی فرهنگ و ادب مساعد نمی‌سازند .
در محفل مشاعرۀ لاله‌زار امسال در سرپل مثل سال‌های گذشته شاعران اشعار حماسی و فرهنگیان نوشته‌های شان را در وصف فرهنگ سرپل دکلمه نمودند و امیدوارند برنامه‌های فرهنگی و ادبی مردم را به صلح نزدیک سازد.
خبرنگار: محمد‌یونس نعیمی