انتقادها از عدم دسترسی به کتاب‌های درسی در معارف بدخشان

Bawar Media CenterApril 25, 2021116
376_badakhshan

مسئولین و دانش‌آموزان بسیاری از مکاتب بدخشان می‌گویند میزان دسترسی آنان به کتب آموزشی به ده درصد هم نمی‌رسد و بسیاری از دانش‌آموزان روند آموزش را بدون کتاب به پیش می‌برند.
به گفتۀ آنان با آن‌که دو ماه تمام از آغاز سال تعلیمی سپری شده است تا هنوز وزارت معارف نتوانسته کتب نصاب جدید آموزشی را در اختیار مکاتب دولتی قرار دهد و تمام دانش‌آموزان معارف بدخشان با کمبود و در بسیاری موارد با مشکل عدم دسترسی به کتاب روبرو اند.
محمد ابراهیم، مدیر لیسۀ زین‌الدین شهید در ولسوالی شهدای بدخشان، می‌گوید که نبود کتب روند آموزشی را در تمام مکاتب به ویژه مکتب زیر مدیریت او با مشکلات جدی روبرو کرده است.
مسئولین ریاست معارف بدخشان هم با تأیید این موضوع می‌گویند که این مشکل متعلق به معارف افعانستان است و به زودی برطرف خواهد شد.
روح‌الله محقق، رئیس معارف بدخشان، می‌گوید که مشکل نبود و کمبود کتب درسی را با وزارت معارف شریک ساخته اند و بر بنیاد وعدۀ وزارت معارف جهت رفع این مشکل انتظار دارند که در سال جاری به مشکل نبود کتاب در معارف این ولایت پایان داده شود.
پس از بوجود آمدن تغییرات در نصاب جدید آموزشی باید کتب درسی سال گذشته به چاپ می‌رسید و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گرفت اما آن‌گونه که دیده می‌شود تا هنوز این وزارت قادر به چاپ کتب آموزشی جدید نشده است.
مسئولین وزارت معارف گفته اند که روند قرارداد چاپ کتب درسی نهایی شده و قرار است که به زودی چاپ شده و در اختیار شاگردان قرار گیرد.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون