حاصلات توت‌زمینی در بلخ افزایش یافته است

Bawar Media CenterApril 25, 2021211
378_balkh

مسئولین ریاست زراعت بلخ از افزایش حاصلات توت‌زمینی خبر داده می‌گویند که به علت مساعد بودن آب و هوا، توت‌زمینی در بلخ خوب حاصل داشته و از این رو کشت آن در این ولایت رونق بیشتر پیدا کرده است.
محمدسالم ساعی، رئیس زراعت بلخ، می‌گوید که حاصلات توت‌زمینی ولایت بلخ در پنج سال اخیر رشد چشم‌گیر داشته است. بر اساس آمار این ریاست هم‌اکنون ۱۰۰ جریب زمین برای کشت و تولید توت‌زمینی اختصاص یافته که از هر جریب زمین به طور متوسط یک‌روز در میان ۱۵۰ کیلوگرام حاصل می‌گیرند. به گفتۀ او توت‌زمینی بر علاوۀ بلخ در ولایات هم‌جوار نیز به فروش می‌رسد.
شکیبا فیض، رئیس انجمن بانوان زارع توت‌زمینی می‌گوید که زنان بیشتر از مردان به کشت توت‌زمینی علاقمند شده‌اند و از این طریق عواید خوبی بدست آورده در اقتصاد خانواده سهم فعال می‌گیرند.
به گفتۀ کشاروزان، هر بستۀ ۳۰۰ تا ۶۰۰ گرامی توت‌زمینی را در بازار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ افغانی به فروش می‌رسانند.
قابل ذکر است که به گفتۀ مسئولین ریاست زراعت بلخ قرار است در آیندۀ نزدیک توت‌زمینی از ولایت بلخ به کشورهای همسایه نیز صادر شود.‬‬
خبرنگار: مهناز موزون