کار احیای ۳۰۰ صد هکتار جنگل و مناظر طبیعی در ولایت سمنگان شروع شد

Bawar Media CenterApril 25, 202160
377_samangan

محمدرحمان ارغندیوال، رئیس زراعت سمنگان، می‌گوید که هدف اصلی این برنامه احیای جنگلات و مناظر طبیعی و ایجاد فرصت‌های کاری می‌باشد.
با این حال، آقای ارغندیول ارزش این پروژه را ۴۹۵ هزار یورو می‌خواند که از کمک‌های کشور آلمان پرداخت می‌شود. آقای ارغندیوال می‌افزاید که کار این پروژه دو سال در مرکز ایبک و سه سال دیگر آن در ولسوالی حضرت‌سلطان عملی می‌شود.
ازسوی دیگر، باشنده‌های سمنگان شروع این پروژه را در راستای احیای جنگلات، سرسبزی محیط زیست و ایجاد اشتغال برای صدها شهروند بیکار این ولایت گام ارزنده می‌خوانند.
پروژۀ احیای جنگلات در مرکز ایبک و ولسوالی حضرت‌سلطان سمنگان در حالی عملی می‌شود که مسئولین ریاست زراعت این ولایت می‌گویند در نظر دارند که ۳۰۰ هکتار ساحۀ جنگل جدید را نیز در آینده احیا کنند.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی