توزیع کمک‌های غذایی و غیرغذایی برای خانواده‌های بیجا شده در جوزجان

Bawar Media CenterApril 29, 2021207
383_jowzjan

برای ۱۴۰ خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان کمک‌های غذایی و غیرغذایی توزیع گردید.
عبدالمالک رستمی، رئیس امور مهاجرین ولایت جوزجان، میگوید که این کمک برای خانواده‌های بیجا شده از ولایت فاریاب و روستا‌های زکه و منگوتی شهر شبرغان که در این اواخر بر اثر نا‌امنی‌ها از خانه‌های شان بیجا شده اند، توزیع گردید.
به گفتۀ اقای رستمی این کمک‌ها شامل روغن، آرد، دالنخود، نمک و بسته‌های صحی و بسته‌های فامیلی است که از سوی دفاتر یو‌ان‌اچ‌سی‌آر، داکار و سازمان غذایی جهان آماده گردیده است که برای هر فامیل به ارزش بیست‌هزار افغانی مواد اختصاص داده شده است.
مسٔولین می‌گویند از آغاز سال ۱۴۰۰ تا اکنون ۳۰۰۰ خانواده بیجاشده در اداره آنان ثبت و راجستر گردیده که برای ۹۳۰ خانواده آن کمک‌های خوراکی و غیرخوراکی توزیع گردیده است.
خبرنگار: فریده امینی نظری