ده‌ها خانم در سمنگان از طریق تولید سمارق تأمین مخارج زند‌ه‌گی می‌کنند

Bawar Media CenterApril 29, 202143
381_Samangan

ریاست زراعت سمنگان به باورمی‌گوید که هم‌اکنون ده‌ها خانم از طریق کشت و تولید سمارق مخارج زندگی شان را تأمین می‌کنند.
نجیب‌الله جویا، مدیر ترویج ریاست زراعت سمنگان می‌گوید که به همکاری مؤسسات همکار، دست‌ کم برای ۳۰ خانم تمامی لوازم کشت سمارق توزیع شده که این کار در شغل‌افزایی برای خانم‌ها بسیار مؤثر است.
آقای جویا می‌گوید، سمارق برعلاوۀ این که حاوی پروتین است، انواع ویتامین را نیز دارد و خانم‌ها می‌توانند هم خودشان از آن استفاده کنند و هم آن را در بازار عرضه کنند.
با این حال، بانوانی که در بخش تولید سمارق مصروف کار استند، از ریاست زراعت تشکری می‌کنند که طریقه کشت و تولید سمارق را برای شان آموزش داده است. این بانوان از دولت می‌خواهند که با راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی، فرصت‌های شغلی را برای خانم‌ها فراهم کند.
پرداختن به کشت سمارق از سوی خانم‌ها در ولایت سمنگان در حالی است که هم‌اکنون نزدیک به سه‌هزار خانم در بخش‌های مختلف زراعتی، در این ولایت مصروف کار استند.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی