نگرانی از توقف بی‌پیشینۀ فعالیت‌های نشراتی رسانه‌های محلی در بدخشان

Bawar Media CenterMay 2, 202197
386_badakhshan

شماری از خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای بدخشان با اظهار نگرانی از قطع روزافزون فعالیت‌های نشراتی رسانه‌های محلی این ولایت می‌گویند که هم‌زمان با افزایش ناامنی‌ها و قطع حمایت‌های مالی، رسانه‌های محلی این ولایت با خطر سقوط روبرو شده‌اند.
عبدالبصیر حق‌جو، رئیس شورای خبرنگاران بدخشان گفت که از سه سال به این‌طرف از مجموع ۳۰ رسانۀ چاپی فعال در این ولایت بیش از ۲۵ رسانۀ چاپی و سه رسانۀ صوتی به دلیل نبود حمایت‌های مالی فعالیت‌های نشراتی شان را متوقف کرده‌اند.
آرش رؤفی، یک تن از خبرنگاران محلی بدخشان می‌گوید که رسانه‌های محلی به دلیل عدم دسترسی به امکانات لازم توانایی پرداخت حقوق کارمندان را ندارند و این امر سبب شده که علاقه‌مندی خبرنگاران به کار در رسانه‌های محلی کاهش یابد.
با این حال نقیب الله ثاقب‌یار، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان با تأیید وضعیت رسانه‌ها در این ولایت می‌گوید که ادارۀ اطلاعات و فرهنگ دشواری‌های رسانه‌های محلی را با وزارت فرهنگ، نهادهای کمک کننده و حکومت محلی بدخشان به گونۀ جدی در میان گذاشته تا بتوانند از خطر متوقف شدن فعالیت‌های این رسانه‌ها جلوگیری کنند.
مسئولین نهادهای رسانه‌یی در بدخشان می‌گویند که افزون بر توقف فعالیت‌ رادیو بازگل، رادیو همصدا و رادیو صدای غازیان از مجموع ۲۵ نشریۀ‌ چاپی دیگر به استثنای سه رسانۀ چاپی، متباقی به گونۀ کامل از فعالیت‌های نشراتی بازمانده اند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون