گماشته شدن یک بانو در سمت پولیس در جوزجان

Bawar Media CenterMay 2, 2021418
384_jowzjan

برای نخستین بار بانویی در شهر شبرغان آمر سمت پنجم امنیتی پولیس گماشته شد.
دوهم سارن نجیبه نور دلاوری، که از مدت شش سال بدینسو در صفوف نیروهای پولیس در ولایت جوزجان ایفای وظیفه می‌نماید، در یک اقدام بی‌پیشینه به حیث آمر سمت پنجم امنیتی پولیس در شهر شبرغان گماشته شد.
مل‌پاسوال خواجه غلام جیلانی ابوبکر، فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید که مطابق به لزوم‌ دید وزارت داخله و فیصلۀ امنیتی مقام ولایت، دلاوری به حیث آمر سمت پنجم امنیتی تعین بست گردیده است.
فرمانده پولیس جوزجان در حالی از توانایی زنان در صفوف پولیس اظهار رضایت می‌کند، می‌گوید که در هر شرایط با منسوبین پولیس زن همکار خواهد بود.
هاشم رئیس، والی جوزجان، نیز مقرری این افسر پولیس را به فال نیک گرفته از این اقدام وزارت داخله استقبال می‌کند.
بربنیاد گفته‌های فرمانده پولیس جوزجان در حال حاضر بالاتر از صد بانو در صفوف پولیس در این ولایت ایفای وظیفه می‌نمایند که در بخش‌‎های تأمین امنیت شهر و بازداشت گروه‌های تروریستی در این ولایت سهم فعال دارند.
خبرنگار: فریده امینی نظری