گردآوری ۲ تن مواد خوراکی و نوشابه‌های تاریخ گذشته در سمنگان

Bawar Media CenterMay 3, 202137
388_Samangan

مسئولین ریاست صحت عامه سمنگان از گردآوری مواد خوراکی تاریخ گذشته و نوشابه‌های غیرالکولی بی‌کیفیت خبر می‌دهند.
داکترعبدالخلیل رسولی، مسئول کمیته صحت محیطی ریاست صحت عامه، به باورمی گوید، بیش از ۲ تن مواد خوراکی و نوشابه‌های غیرالکولی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را از دکان‌های شهر ایبک گرد‌آوری کرده‌اند که به زودی آتش خواهند زد.
آقای رسولی می‌افزاید که این کار در همکاری با کمیته بررسی خرید و فروش مواد خوراکی انجام شده و دکانداران متخلف جریمه شده‌اند.
ازسوی دیگر، باشنده‌های سمنگان از این کار ریاست صحت عامه ابراز تشکری کرده می‌گویند، باید با فروشنده‌های مواد تاریخ گذشته برخورد قانونی صورت گیرد و از فروش این مواد که در افزایش رقم بیماران نقش دارد، جلوگیری صورت گیرد.
ریاست صحت عامه سمنگان در حالی از گردآوری مواد خوراکی بی‌کیفیت در مرکز این ولایت خبر می‌دهد که قرار است کمیته‌ی بررسی خرید و فروش مواد خوراکی در ولسوالی‌های سمنگان نیز به زودی تشکیل شود.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی