بزرگذاشت از روز جهانی مطبوعات در بلخ

Bawar Media CenterMay 4, 2021161
390_Balkh

میدیوتیک بلخ از سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات بزرگداشت نمود.
محمدصابر نقشبندی، هماهنگ‌کننده میدیوتیک بلخ از رسانه‌ها به عنوان ریه‌های جوامع بشری نام برد که به گفتۀ وی نبود رسانه‌های آزاد در جهان معاصر به منزلۀ خفه شدن انسان‌ها است.
وی افزود که در شرایط فعلی توقع می‌رود که در روند گفتگوهای صلح، رسانه‌داری و آزادی مطبوعات در افغانستان دگرگون نشود.
مطیع الرحمن کریمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ آزادی بیان و رسانه‌ها را از دست‌آورد‌های افغانستان در دو دهۀ گذشته دانست و تأکید داشت که تلاش‌ها برای دسترسی آسان خبرنگاران به اطلاعات در ولایت بلخ جریان دارد و با ادارات دولتی که از دادن اطلاعات به رسانه‌ها خودداری کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در همین حال محمدبشیر انصاری، مسئول کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران در شمال نیز می‌گوید که در شش ماه گذشته نزدیک به یک هزار تن از خبرنگاران به شمول سه صد خبرنگار زن به دلایل گوناگون ترک وظیفه کرده و یا هم به بیرون از افغانستان رفته اند. از این میان ۷۹ تن در بلخ، ۵۹ تن در جوزجان، ۳۸ تن در فاریاب و ۸ تن در ولایت سمنگان وظایف شان را از دست داده اند.
آقای انصاری تأکید دارد که ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند سبب خودسانسوری در رسانه‌های کشور شده است و از سوی هم خروج نیروهای خارجی از کشور نگرانی‌های خبرنگاران را از چگونگی آیندۀ افغانستان بیشتر ساخته است.
از روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی گرامی‌داشت می‌شود که در این اواخر شماری زیادی از رسانه‌ها در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده اند.
خبرنگار: مهناز موزون