آخرین نفس‌های صنعت مسگری در سمنگان

Bawar Media CenterMay 5, 202161
392_Samangan

مسگری که سال‌های پیش در سمنگان از صنایع پرطرفدار بود، اکنون به رکود مواجه شده است.
حاجی عبدالحکیم یکی از سابقه‌دارترین مسگران سمنگان است. او از ۵۰ سال بدینسو مسگری می‌کند. حاجی عبدالحکیم می‌گوید، بی‌توجهی دولت به این صنعت، بلند رفتن بهای مس و وارد شدن نکل و آهن‌چادر از خارج کشور، سبب سقوط مسگری شده است.
به گفته او، سال‌های پیش اکثر لوازم مورد نیاز مردم از قبیل آفتابه، دیگ، غوری، کاسه، جای‌‍جوش و گیلاس از مس ساخته می‌شد، اما اکنون از این میان تنها آفتابه و جای‌جوش از مس و دیگران از نکل ساخته می‌شود که در مقایسه به مس بسیار ارزان است.
شاگردان حاجی عبدالحکیم می‌گویند، اکثر روزها بیکار می‌مانند و تعداد کم شهروندان برای فرمایش وسایل مسی نزد آن‌ها مراجعه می‌کنند.
حاجی عبدالحکیم و شاگردانش از دولت و نهادهای حمایت کننده صنایع دستی می‌خواهند که آن‌ها را حمایت کنند تا ازسقوط کامل این صنعت قدیمی و باارزش جلوگیری شود.
سال‌های پیش، بیش از ۴۰ دکان مسگری در سمنگان فعالیت داشت، اکنون اما ۵ فقط دکان باقی نمانده است، چیزی که سبب نگرانی شهروندان و صنعت‌کاران این بخش شده است.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی