اتخاذ تدابیر ویژۀ امنیتی برای تأمین امنیت روزهای عید در بدخشان

Bawar Media CenterMay 8, 2021471
394_Badakhshan

مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند که برای تأمین امنیت روزهای عید تدابیر ویژه‌ای امنیتی را در تمام ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت روی دست گرفته‌اند تا از بروز تهدیدهای احتمالی و بدامنی‌ها در روزهای عید جلوگیری نمایند.
ثنأالله روحانی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس بدخشان گفت که نیروهای مشترک امنیتی «امنیت ملی، پولیس ملی و ارتش ملی» تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته‌اند و با راه‌اندازی گزمه‌های سیار و افراز ایست‌های بازرسی در تلاش اند تا امنیت روزهای عید را به گونۀ بهتر تأمین نمایند.
به گفتۀ وی افزون بر گزمه‌های سیار و ایست‌های بازرسی، به تمام ولسوالی‌های بدخشان هدایت داده شده است تا با وضع قیودات سخت‌گیرانه در نقاط مزدحم شهر و مکان‌های اجرای مراسم عیدی تدابیر پیش‌گیرانه برای روزهای عید داشته باشند.
سخن‌گوی فرماندهی پولیس بدخشان به مردم اطمنان می‌دهد که تمام تدابیر از پیش برای تأمین امنیت روزهای عید گرفته شده و مردم باید با خاطر آرام به دور از هرگونه نگرانی به اجرای مراسم عیدی شان بپردازند.
در عین حال شهروندان بدخشان با استقبال از تدابیر ویژۀ امنیتی برای تأمین امنیت روزهای عید می‌گویند که آن‌ها نسبت به توان‌مندی نیروهای امنیتی باور کامل پیدا کرده‌اند و امیدوارند روزهای عید را در فضای امن تجلیل نمایند.
در ادامۀ تدابیر شدید امنیتی برای حفظ امنیت روزهای عید در تمام ولایات کشور، مقام‌های امنیتی بدخشان هم دست به چنین ابتکاری زده و به مردم اطیمنان می‌دهند که برای اجرای مراسم و بزرگداشت از روزهای عید، نیروهای امنیتی با تمام توان امنیت این روزها را تأمین می‌نمایند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون