توزیع مواد غذایی برای خانواده‌های نیازمند در قرم‌‍قُل فاریاب

Bawar Media CenterMay 8, 2021172
396_Faryab

برای یک هزار و یک‌صد و پنجاه خانواده در ولسوالی قرم‌قُل ولایت فاریاب بسته‌های مواد غذایی توزیع گردید.
محمدابراهیم نوری، ولسوال قرم‌قُل می‌گوید که این بسته‌ها شامل مواد خوراکی از قبیل آرد، روغن و برنج می‌باشد که از طریق برنامۀ دسترخوان ملی برای پنج شورای انکشافی این ولسوالی توزیع گردیده است.
در این حال مستفید شونده‌گان این کمک‌ها با تشکری از حکومت افغانستان برای توزیع کمک‌ها به نیازمندان در ماه رمضان استقبال کرده و می‌گویند از توقع دارند که برنامه کمک به مستحقین باید ادامه داشته باشد.
قابل یادآوری است که برنامۀ دسترخوان ملی از جمله برنامه‌های حکومت افغانستان است و قرار است که در سطح ولایت فاریاب ۹۰ در صد مردم از این برنامه توزیع بسته‌های کمکی مستفید شوند.
خبرنگار: احمدجاوید بیدار