توزیع لباس و قرطاسیه از سوی نیرو های امنیتی برای کودکان کارگر در جوزجان

Bawar Media CenterMay 9, 2021147
402_Jowzjan

شماری از نیروهای امنیتی در جوزجان برای ۵۰ کودک کارگر در شهر شبرغان لباس عیدی و قرطاسیه توزیع نمودند.
احمدمسعود ندیم، سخنگوی پولیس جوزجان می‌گوید که این کمک‌ها شامل پاپوش، واسکت، بکس مکتب و مقداری قرطاسیه باب است و به قسم «خودجوش» از سوی شماری از سربازان و افسران خریداری گردیده و برای آن عده از کودکانی که بنابر فقر و تنگدستی دست به کارهای شاقه می‌زنند، توزیع گردیده.
وی از باشندگان شهر شبرغان می‌خواهد تا با خریدن یک دست لباس برای اطفال کارگر باعث آوردن لبخند بر لبان آنان گردند.
در همین حال، شماری از اطفال کارگر که از این کمک‌ها مستفید گردیده‌اند می‌گویند که خوشحال هستند در این عید می‌توانند لباس نو بپوشند. آنان می‌گویند که می‌خواهند تحصیل کنند و در آینده مثل سربازان و افسران مصدر خدمت به مردم و کشور شان گردند.
آگاهان اجتماعی یکی از دلایل افزایش کودکان روی جاده را افزایش ناامنی‌ها و فقر در ولایت‌های شمالی به خصوص ولایت جوزجان عنوان می‌کنند و ادامۀ همچو برنامه‌ها را برای دستگیری از افراد بی‌بضاعت در کشور یک امر مهم می‌پندارند.
خبرنگار: فریده امینی نظری