مزارع کوکنار در سمنگان جایش را به کشت‌زارهای هنگ داده است

Bawar Media CenterMay 10, 2021194
400_Samangan

مسئولین ریاست زراعت سمنگان می‌گویند که کشاورزان این ولایت بیش از هر زمانی دیگر به کشت نبات هنگ می‌پردازند.
محمدرحمان ارغندیوال، رئیس زراعت سمنگان به باورمی گوید که این اداره بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین هنگ را احیا کرده و برای صدها کشاورز آموزش‌های لازم کاشت هنگ یا انغوزه را داده است. آقای ارغندیوال می گوید که در تلاش اند تا مزارع هنگ را به حدی گسترش دهند که عاید ناشی از آن در رشد سکتور زراعت و اقتصاد کشور نقش بازی کند.
در عین حال، کشاورزانی که در زمین‌های شان هنگ رزع کرده‌اند می‌گویند که عاید این نبات در مقایسه به گندم و نباتات دیگر بیشتر است و همچنان نبات هنگ می‌تواند در برابر کم‌آبی مقاومت کند و همین موارد سبب شده تا کشت کوکنار در مزارع ایبک سقوط کند و هنگ رشد.
علاقمندی کشاورزان سمنگان در حالی به کشت نبات طبی هنگ افزایش یافته است که ریاست زراعت سمنگان بیش از ۱۲ انجمن طبی هنگ را ایجاد کرده و از احیای ۶۰۰ هکتار زمین دیگری این نبات خبر می‌دهد.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی