خریداری ۱۰ عراده امبولانس از بودجۀ اختصاصی مبارزه با کرونا در بدخشان

Bawar Media CenterMay 17, 2021101
Badkhshan

مسئولین ریاست صحت عامۀ بدخشان می‌گویند که حکومت محلی این ولایت در هم‌کاری ادارۀ تدارکات ملی به تعداد ۱۰ عراده امبولانس را جهت توسعۀ خدمات صحی خریداری کرده و به بدخشان انتقال داده است.
داکتر نور خاوری، رئیس صحت عامۀ بدخشان گفت که این امبولانس‌ها براساس نیازسنجی آنان، از بودجۀ مبارزه با کرونا خریداری شده که حدود ۴۱ میلیون افغانی هزینه برداشته است.
به گفتۀ رئیس صحت عامۀ بدخشان با توزیع این امبولانس‌ها به ولسوالی‌های نیازمند، مشکلات آنان در زمینۀ انتقال بیماران حاد، اختلالی و زایمان به گونۀ چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.
باشندگان ولسوالی‌های دوردست بدخشان می‌گویند که آنان انتظار دارند تا حکومت محلی در توزیع امبولانس‌ها با رعایت اصل عدالت، مناطق دور افتاده و محروم را به فراموشی نسپارد.
صبغت‌الله، یک باشنده ولسوالی شهدا می‌گوید که مرکز جامع صحی این ولسوالی تنها یک امبولانس دارد که برای انتقال مریضان به شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به دلیل دور بودن راه‌های رفت و آمد بسنده نیست و انتظار دارند که با توزیع این امبولانس‌ها مشکلات مردم در زمینۀ انتقال بیماران شان به مراکز صحی برطرف شود.
مسئولین محلی بدخشان می‌گویند که هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا در این ولایت و افزایش نگرانی‌ها از انتشار آن در جامعه، حکومت مرکزی ۱۵۰ میلیون افغانی را جهت مبارزه با این ویروس به ولایت بدخشان اختصاص داد که ۷۹ میلیون افغانی آن جهت خریداری وسایل، دارو و تجهیزات مبارزه با کرونا به شمول خریداری امبولانس‌ها به مصرف رسیده و متباقی ۷۱ میلیون آن به دلیل طولانی شدن روند تدارکاتی آن به خزانۀ دولت برگشته است.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون