معاون جدید قول اردوی ۲۰۹ شاهین معرفی شد

Bawar Media CenterMay 18, 202164
407_Balkh

دگروال سیدسعدالله هاشمی طی محفلی با حضورداشت مقامات محلی و مسئولین نظامی بلخ به عوض بریدجنرال عباس توکلی به حیث معاون جدید قول اردوی ۲۰۹ شاهین معرفی گردید.
تورنجنرال غلام مصطفی وردک، قوماندان قول اردوی شاهین ضمن تبریکی سِمت معاونیت قول اردو، می‌گوید که منسوبین و سربازان این قول اردو آمادۀ دفاع از ساحۀ مسئولیت و سرکوب دشمن استند.
قوماندان قول اردو تأکید می‌کند که از حقوق مردم و مشئ جمهوریت که یگانه خواست مردم افغانستان است، قاطعانه دفاع می‌کنند.
در همین حال، مسئولین محلی ولایت بلخ در محفل معرفی معاون جدید قول اردوی شاهین، بر هماهنگی بیشتر میان نیروهای دفاعی و امنیتی تأکید کرده و از دست آوردهای اخیر این نیروها ستایش کردند.
دگروال سیدسعدالله، معاون جدید قول اردوی شاهین تعهد می‌سپارد که در کنار سربازان این قول اردو «شانه به شانه» در سنگرهای داغ علیه دشمنان می‌جنگد.
قابل ذکر است که دگروال هاشمی قبل از این به صفت آمر اوپراسیون قول اردوی ۲۰۹ شاهین ایفای وظیفه می‌نمود.