آغاز کمپاین اهدای خون به نیروهای امنیتی در جوزجان

Bawar Media CenterMay 19, 2021114
409_Jowzjan

کمپاین اهدای خون از سوی مقام ولایت جوزجان به همکاری فعالین مدنی امروز در شهر شبرغان آغاز شد.
عبدالقادر مالیه، معاون والی جوزجان می‌گوید که این کمپاین برای حمایت از نیرو های امنیتی و دفاعی کشور با اشتراک صد تن از کارمندان مقام ولایت و فعالین مدنی راه‌اندازی شده است.
به گفتۀ معاون والی جوزجان، راه‌اندازی همچو برنامه‌ها در ترویج فرهنگ اهدای خون مؤثر می‌باشد.
وی از مردم می‌خواهد تا مثل همیشه در کنار نیروهای امنیتی بی‌ایستند و آنان را یاری رسانند.
شماری از منسوبین نیروهای امنیتی از این اقدام مقام ولایت و مردم اظهار خوشنودی نموده می‌گویند که خوشحال اند که حمایت مردمی را با خود دارند و تدویر همچو برنامه‌ها آنان را وامی‌دارد تا مصمم‌تر از گذشته برای دفاع از وطن و مردم فعالیت نمایند.
بر بنیاد معلومات مسئولین بانک خون در شفاخانۀ مرکزی شهر شبرغان قرار است تا پایان روز بیشتر از۳۰ هزار سی‌سی خون جمع‌آوری گردد و بانک خون ظرفیت نگهداری ۱۰۰ پاکت خون را دارا است.
خبرنگار: فریده امینی نظری