معلولان ولایت سمنگان خواستار دریافت حقوق شان شدند

Bawar Media CenterMay 19, 202164
411_samangan

شماری از معلولان در ولایت سمنگان در مورد آنچه دریافت نکردن حقوق شان می‌دانند، دست به اعتراض زدند.
عبدالرازق ریاضت، از برگزارکننده‌های برنامۀ اعتراض می‌گوید که شماری زیادی از معلولان به دلایل مختلف حقوق یک‌سال شان را دریافت نکرده اند. وی می‌افزاید: «حکومت وعده کرده بود که ۳ درصد کرسی‌های حکومتی را برای معلولان اختصاص می‌دهد که یک درصد هم عملی نشده است.»
عبدالجمیل، یکی دیگر از اعتراض‌کننده‌ها حکومت را به بی‌توجهی در برابر شهروندان معلول متهم کرده می‌گوید که حکومت حقوق شان را نمی‌دهد و این کار «جفای بزرگ» است. او می گوید، تا زمانی که حکومت به مشکلات شان رسیدگی نکند، دست از اعتراض برنمی‌دارند.
این در حالی‌ست که احمدجواد عمری، آمر شهدا و معلولان سمنگان می‌گوید اسناد معلولانی که از گرفتن حقوق شان محروم شده اند، توسط یک کمیسیون بررسی شده و آنان هیچ نوع دخالتی در این زمینه نداشته اند.
در سمنگان ۲۰۰۰ معلول ثبت آمریت شهدا و معلولان این ولایت است که شمار از آن‌ها امیتاز سال ۱۳۹۹ را تا هنوز دریافت نکرده‌اند؛ چیزی که مسئولین آمریت شهدا و معلولان سمنگان دلیل آن را غیابت و ناقص بودن اسناد معلولان می‌داند.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی