نگهداری کلیکسیون روزنامه‌ها و جراید هشتاد سالۀ کشور در کتاب‌خانۀ عامۀ بدخشان

Bawar Media CenterMay 19, 2021141
410_Badakhshan

مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گویند که کلیکسیون روزنامه‌ها و جراید نزدیک به ۸۰ سالۀ کشور که در کتاب‌خانۀ عامۀ بدخشان نگهداری می‌شوند، به عنوان مهم‌ترین منابع معلوماتی در کارهای پژوهشی پژوهش‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نقیب‌الله ثاقب‌یار، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت که «جریدۀ بدخشان» ارگان نشراتی این ریاست ۷۷ ساله شد و از آن زمان تا اکنون تمام روزنامه‌ها و جراید چاپی در کتاب‌خانۀ عامۀ این ولایت کلیکسیون شده است.
به گفتۀ وی کلیکسیون روزنامه‌ها و مجله‌های کتاب‌خانۀ عامۀ بدخشان در سطح افغانستان بی‌نظیر است چون به گفتۀ وی بسیاری از این کلکسیون‌ها در دیگر ولایات در تحولات جنگ از بین رفته‌اند، اما در بدخشان هنوزهم به عنوان منابع مورد تحقیق برای پژوهش‌گران و متقاضیان اطلاعات مورد کاربرد قرار می‌گیرد.
آقای ثاقب‌یار می‌افزاید که تمام وقایع و تحولات نزدیک به هشتاد سالۀ افغانستان که به گونۀ روزنامه‌یی چاپ شده اند در این کتاب‌خانه موجود می‌باشد و پژوهش‌گران می‌توانند در زمینۀ ادبیات، تاریخ و سیاست از این منابع استفاده کنند.
محمد عثمان ابراهیمی، مسئول کتاب‌خانۀ عامۀ بدخشان می‌گوید که شماری زیادی از پژوهشگران و دانش‌جویان از ولایت‌های مختلف افغانستان جهت انجام برنامه‌های پژوهشی شان هر از گاهی به این کلیکسیون‌‌ها سر می‌زنند و از آن‌ها به عنوان منابع مهم پژوهشی استفاده می‌کنند.
به گفتۀ وی با آن‌که تلاش‌ها برای نابودی این اسناد وجود داشت، اما در پی تلاش بعضی از فرهنگیان بدخشان از نابودی آن جلوگیری شده و برای مدت زمان طولانی این کلیکسیون‌‌ها در خانه‌های شخصی تنی چند از فرهنگیان بدخشان نگهداری می‌شده است.
از سوی هم سیداکرام صدیقی لعل‌زاد، نویسندۀ کتاب «تاریخ روزنامه نگاری بدخشان» که بخش بزرگی از معلومات تاریخی این کتاب را از کلیکسیون‌ها بدست آورده است می‌گوید که آرشیف کیلسیون‌های روزنامه‌ها و جراید کتاب‌خانۀ عامۀ بدخشان آیینۀ تمام نمای تحولات هشتاد سالۀ افغانستان است.
به گفتۀ وی این کلیکسیون‌ها می‌تواند که نسل‌های آینده را در بازخوانی متن تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان کمک کنند تا در پرتو آن نویسندگان با تولید متن بتوانند در بسامان کردن نظم اجتماعی و سیاسی رسالت شان را به انجام برسانند.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گویند که برخی از کلکسیون‌ها در سال‌های گذشته در اثر تحولات مختلف از بین رفته اند، اما شماری زیادی از این کلکسیون‌ها هنوز در کتاب خانۀ عامۀ بدخشان نگهداری می شوند و تلاش صورت گرفته است تا این آثار صدمه نبینند و به عنوان یکی از میراث‌های تاریخی نگهداری شوند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون