گردآوری سه هزار جلد کتاب توسط جوانان رضاکار برای کتاب‌خانۀ سمنگان

Bawar Media CenterMay 22, 2021143
412_Samangan

شماری از جوانان سمنگان از طریق برگزاری کارزار گردآوری کتاب، بیش از سه هزار جلد کتاب مختلف را برای کتاب‌خانۀ عامۀ خرم ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت جمع‌آوری کردند.
روح‌الله حبیب، از برگزارکننده‌های این کارزار می‌گوید که کمرنگ شدن فرهنگ کتاب‌خوانی و بی‌توجهی در امر ترویج مطالعه سبب شد تا او و شماری از همکارانش دست به گردآوری کتاب بزنند.
آقای حبیب می‌گوید که انتظار نداشت که این کار شان استقبال شود و بیشتر کسانی که به این کارزار کتاب اهدا کرده‌اند، جوانان باشند.
جوانان سمنگانی اقدام برای ترویج فرهنگ مطالعه و جمع‌آوری کتاب را ستایش کرده و می‌خواهند این نوع کارزاهار بیشتر شود.
جوانان سمنگانی در حالی برای گردآوری کتاب اقدام می‌کنند که در ولایت سمنگان تنها یک کتاب‌خانۀ عامه که مربوط دولت می‌شود، فعالیت داشته و اکثریت کتاب‌های آن از سال‌های گذشته است که نیازهای امروزی جوانان به ویژه دانشجویان را مرفوع نمی‌کند.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی