دو کانال آب در بلخ بهره‌برداری شد

Bawar Media CenterMay 23, 2021101
413_Balkh

ادارۀ ملی تنظیم امور آب به کمک مالی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا دو کانال آب را در ولسوالی شولگر بلخ بهره‌داری کرد.
انجینیرعصمت‌الله، رئیس حوزه دریایی شمال می‌گوید که دو کانال آب را زیر نام «باغ پهلوان و شاه گدای» در ولسوالی شولگر بلخ احیا و بازسازی کردند. به گفته او هر یک از کانال‌ها بیش از ۷۰۰ هکتار زمین را آبیاری می‌کند و بیش از ۵۰۰۰ خانواده از این دو کانال به صورت مستقیم مستفید شده و با اعمار این کانال‌ها از ضایعات آب نیز جلوگیری شده است.
وی با ابراز نگرانی می‌گوید که بیشتر از ۴۰۰ هزار هکتار زمین در حوزه دریایی بلخ باید آبیاری شود، اما به دلیل کمبود آب بیشتر از ۴۰ فیصد آن آز آبیاری می‌ماند و سالانه اضافه‌تر از دو ملیارد مترمکعب کمبود آب احساس می‌شود.
در همین حال احمدویس بصیری، معاون اداره تخنیکی اداره تنظیم امور آب افغانستان علاوه می‌دارد که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نفوس و تغیر اقلیم، آب‌های زیر‌زمینی رو به کم شدن است.
به گفته وی آب نیاز به مدیریت دارد و از مردم می‌خواهد که در مدیریت آب با آنان همکار باشند.
بصیری افزود که در میان پنج حوزه دریایی کشور، حوزه شمال با قلت آب مواجه است، و اما تلاش‌ها برای مدیریت آب در این حوزه جریان دارد.
از سوی دیگر شماری از دهاقین شولگره می‌گویند با ساخت دیوارهای استنادی زمین‌های شان از خطر سیلاب محفوظ است و تا حدی مشکلات شان حل شده است، اما هنوزهم با کمبود آب مواجه اند و زمین‌های شان نیاز جدی به آب دارد.
این در حالی‌ست که مسئولین در حوزه دریایی شمال می‌گویند در سال جاری به تعداد ۶۲ پروژه به ارزش سه ملیارد و دوصد میلیون افغانی در شمال برنامه‌ریزی شده که بیشتر شان تطبیق شده و متباقی دیگر آن در حال تطبیق است.
خبرنگار: مهناز موزون