حرکت نمادین زنان در سمنگان برای حفظ دستاوردهای شان

Bawar Media CenterMay 24, 202167
418_Samangan

شماری از زنان در ولایت سمنگان با پیمودن ۲۰ کیلومتر راه از مرکز ایبک تا ولسوالی حضرت سلطان این ولایت، خواستار کسب حمایت برای زنان افغان از سوی جامعه جهانی و قربانی نشدن دستاوردهای دو دهه پسین شان شدند.
شکیلا حارث، از برگزارکننده‌های این برنامه می‌گوید، زنان امروز، زنان دیروزنیستند. به گفته او، یک سال پیش فقط یک راننده زن در این ولایت بود، اکنون اما ۳۰ راننده زن در سمنگان هستند که حکایت از پیشرفت زنان می‌کند. بانو حارث از دولت، جامعه جهانی و گروه طالبان می‌خواهد که به حقوق زنان احترام قایل شوند و نگذارند گفتگوهای صلح، این دستاورد بزرگ را قربانی بگیرد.
قمرگل، یکی دیگر از زنانی که از شهر ایبک تا ولسوالی حضرت سلطان رانندگی کرده است، می گوید این حرکت به این هدف است که در هر شرایط خواست‌های زنان در نظر گرفته شود و قربانی برنامه‌های صلح نشوند.
زنان سمنگان در حالی با برپایی یک حرکت نمادین خواستار حفظ دستاوردهای دو دهه پسین می شوند که گفتگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان چندیست به تعویق افتاده است.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی