شورای ولایتی بلخ: اگر قیمت برق بلخ کاهش نیابد برق کابل را قطع می‌کنیم

Bawar Media CenterMay 24, 2021248
417_Balkh

نماینده‌گان مردم بلخ در پارلمان و شورای ولایتی، اعضای جامعۀ مدنی و گروه دادخواهان برق بلخ در حضور مسئولین ادارۀ تنظیم انرژی پیرامون کاهش هزینه برق و عرضه خدمات انرژی بحث و گفتگو کردند.
دادخواهان برق بلخ در این نشست تأکید داشتند تا زمانی که پول صرفیه برق یکسان نشود، پول مصرف برق را تحویل نمی‌دهند و حتی خیمۀ تحصن برپا نموده و درب بلخ برشنا را می‌بندند.
به گفتۀ آن‌ها بارها این مشکل را با مسئولین در میان گذاشته اند، اما با وجود وعده‌های زیاد برای رسیدگی به این معضل، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
در همین حال نمایندگان مردم بلخ در پارلمان می‌گویند که در کنار مردم هستند و تأکید داشتند که هزینۀ برق بلخ باید با ولایات همجوار یکسان شود. آنان مدعی هستند که برشنا توانایی جمع‌آوری پول از خانه‌های مقام‌های دولتی و دفاتر شان را ندارد، بناً هزینه را بر مردم افزایش می‌دهد.
گل‌الرحمن همدرد، نماینده مردم بلخ در پارلمان، در بلند بودن قیمت صرفیۀ برق حکومت مرکزی را به تبعیض در برابر ساکنان این ولایت متهم نموده از اداره تنظیم خدمات انرژی خواست «دیگر مردم را بازی ندهند» و این مورد را جدی گرفته و به زودترین فرصت به این مشکل رسیده‌گی نماید.
از سوی دیگر، محمدافضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ هشدار داد در صورتی که به این مشکل رسیدگی نشود جریان برق کابل را که از مسیر مزارشریف به کابل وصل است، قطع می‌کنند.
در همین حال، مسئولین ادارۀ تنظیم خدمات انرژی افغانستان اما می‌گویند که خواسته‌های بلخیان را با کابینه در میان گذاشته اند و به خواست شان رسیدگی صورت خواهد گرفت.
رضا حیدری مشاور ارشد ادارۀ تنظیم خدمات انرژی گفت که طرح یکسان‌سازی قیمت برق در همه ولایات کشور روی دست است.
این در حالی‌ست که هر کیلووات برق در بلخ ۶.۲۵ افغانی هزینه دارد، اما در اکثریت ولایات کشور قیمت هر کیلووات برق به مراتب کمتر است.
خبرنگار: مهناز موزون