افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و فرآورده‌های زراعتی زنان در سرپل

Bawar Media CenterMay 31, 2021164
423_Sarepul

نمایشگاه صنایع دستی و محصولات زراعتی زنان توسط معاون و سرپرست مقام ولایت سرپل صبح امروز افتتاح گردید.
خانم نبیلا حبیبی رئیس امور زنان ولایت سرپل به باور گفت، هدف از راه اندازی این نمایشگاه بازاریابی به تولیدات زنان، توانمندسازی آنان، خودکفیایی خانم‌ها، رشد اقتصادی خانواده‌ها و استقبال از پروسۀ صلح می‌باشد.
به گفتۀ خانم حبیبی در این نمایشگاه بیش از یکصد نوع تولیدات از صنایع دستی و فرآورده‌های زراعتی زنان به نمایش گذاشته شده است که به مدت 3 روز این نمایشگاه به روی تجار ملی و علاقمندان صنایع دستی زنان سرپل باز بوده که بعداً از طریق ریاست امور زنان این ولایت فرمایشات شان را بدست آورده می‌توانند.
خانم زهراه حسُینی، رئیس شرکت صنایع دستی امیر مجیب در ولایت سرپل، ضمن قدردانی از این اقدام ریاست امورزنان ولایت سرپل می‌گوید، این نمایشگاه در بازاریابی تولیدات زنان بسنده نبوده مقامات محلی باید کارهای بیشتری را در رابطه به بازاریابی و تأمین امنیت کارخانه‌های تولیدی این ولایت انجام دهند.
این خانم متشبث می‌گوید، در گذشته آنان تولیدات شان را به ولایت‌های همجوار نیز صادر می‌کرد اما نسبت نا‌امنی در شاهراه‌ها نمی‌توانند صادراتی در این خصوص داشته باشند.
با این حال خانم نسیمه آرزو معاون امور اجتماعی و سرپرست مقام ولایت سرپل که در مراسم افتتاح این نمایشگاه صحبت می‌کرد، ضمن تایید مشکلات زنان تجارت پیشه، غرض فراهم سازی زمینۀ بازاریابی و تأمین امنیت خانم‌های متشبث وعده همکاری داده حمایت خود را از این خانم‌ها اعلام کرد.
این درحالیست که چندی قبل نیز ریاست اداره زراعت و مالداری این ولایت نمایشگاهی از تولیدات را راه اندازی نموده بود.
خبرنگار: محمد یونس نعیمی