چهل‌وسه تن بر اثر ویروس کرونا در طی ده روز در بلخ وفات کردند

Bawar Media CenterJune 1, 2021270
balkh

شیوع سریع موج سوم ویروس کرونا در بلخ باعث نگرانی‌های مقامات محلی این ولایت گردیده که برای درنظر گرفتن فاصله‌های اجتماعی در اماکن پُرتجمع و رعایت نمودن موارد بهداشتی نشستی را برگزارنمودند.
گل احمد ایوبی رئیس صحت عامه بلخ می‌گوید که از پنجم حمل سال جاری موج سوم ویروس کرونا در بلخ شیوع پیداکرده و اما در ماه روان آمار مبتلایان بیشتر شده است که از آغاز ماه جوزا تاکنون ۴۳ تن به اثراین ویروس وفات کردند.
بگفته وی، هم اکنون ۷۹ تن دیگر در بیمارستان کوید ۱۹ مزارشریف زیر درمان هستند.
رئیس صحت عامه می افزاید که ۱۱۰ بستر در بخش کرونا فعال است وبرای ۱۲۰ بستر دیگر نیز آماده‌گی دارند.
از سوی دیگرمحمد فرهاد عظیمی والی بلخ، از بسته شدن هوتل‌های عروسی وسالون‌های فاتحه گیری در این ولایت خبر داده از مردم خواست که فاصله‌های اجتماعی را در اماکین پُرازدهام مراعت نمایند.
در همین حال، رئیس شورای ولایتی و رئیس شورای علمای بلخ‌، از مردم خواست، فاصله‌های اجتماعی را در مساجد مراعت نمایند تا از ویروس کرونا در امان باشند.
این در حالیست که فعالین مدنی بلخ، خواهان بسته شدند حوض‌های آب‌بازی، کلپ‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها درشهر مزار شریف شدند.
خبرنگار: مهناز موزون