رسیده‌گی حکومت به بی‌جاشده گان جنگ در کندز

Bawar Media CenterJune 2, 202175
425_kunduz

در نتیجه جنگ‌های اخیر در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز، حدود سه‌هزار خانواده از این ولسوالی مجبور به ترک خانه‌‎های ‌شان گردیده و به شهر کندز پناه آورده‌اند.
این بی‌جا‌شده‌گان جنگ در شماری از مکتب‌های شهر کندز جابجا گردیده اند.
حکومت محلی از چند روز بدینسو به این خانواده‌ها، سه وقت غذای پخته شده توزیع می‌کند.
محمد‌ یوسف‌ ایوبی‌ رئیس‌‌ شورای ولایتی‌ کندز می‌گوید، شمار بی‌جا‌شده‌گان ولسوالی امام صاحب نزدیک‌ به‌ پنج‌هزار خانواده‌ می‌رسد.
ریاست امور مهاجرین و عودت‌ کننده‌گان کندز می‌گوید، روند توزیع‌ کمک‌‌های اضطراری به این‌ بی‌جا‌شده‌گان آغاز شده‌ است.
با اینحال عبدالستار میرزکوال والی کندز می‌گوید که ۱۷ تیم‌ موظف شده‌ است تا تمام‌ بی‌جا‌شده‌گان ‌را سروی‌ و شناسایی نماید تا کمک‌های اساسی حکومت و موسسات به آنان توزیع گردد.‌
حدود سه هفته پیش طالبان، جنگ بالای این ولسوالی را شدت بخشیدند که در نتیجه نزدیک به سه هزار خانواده مجبور به ترک خانه‌های شان شدند.
عنایت الله خلیق: کندز